kritiken hemeroteka

8.020 kritika

Azken kritikak

Bilaketa


Emaitza: 72 kritika

Bitargi / Jaime Kerexeta "Arantzibia" / Graficas Izarra, 1960

Bitargi Udalaizpe'k / Euzko Gogoa, 1959-03

Xenpelar bertsolaria / Koldobika Jauregi, "Jautarkol" / Itxaropena, 1958

"Xenpelar" Zeleta / Euzko Gogoa, 1959-03

Itun Berria / / Yesu'ren Biotzaren Deya, 1958

Itun Berria (I) Orixe / Euzko Gogoa, 1959-03

Bonaparte'ren eun-urte-muga dala-ta/ 1857-1957 / Nikolas Alzola / R. Fernandez Atienza, 1957

Bonaparte'ren eun-urte-muga dala-ta Tauer'tar Norberta'k / Euzko Gogoa, 1959-01

Aurtzaroko Oroipenak (Recuerdos de infancia) / Juan Garmendia, "Zeleta" / Julio Urkixo Mintegia, 1958

Aurtzaroko oroipenak (1) Tauer'tar Norberta / Euzko Gogoa, 1959-01

Unamuno ta Abendats / Salbatore Mitxelena, "Iñurritza" / Darracq, 1958

Unamuno ta Abendats E'tar N. / Euzko Gogoa, 1959-01

Orbelak / Jaime Kerexeta / Itxaropena, 1958

Orbelak Beiztegi'tar Ion / Euzko Gogoa, 1959-01

Xenpelar bertsolaria / Koldobika Jauregi, "Jautarkol" / Itxaropena, 1958

Xenpelar Zeleta / Euzko Gogoa, 1958-09

XX. Mendeko Nafarroako Euskal Idazlariak / Aingeru Irigaray / Principe de Viana, 1958

"XX'garren mendeko Nafarroako euskal-idazlariak" Zeleta / Euzko Gogoa, 1958-05

Euskalerriko ipuinak / Aingeru Irigaray / Itxaropena, 1957

Euskalerriko ipuinak E'tar N. / Euzko Gogoa, 1958-05

Poli: mutil umezurtz baten ibiliak / Agustin Anabitarte / Itxaropena/Kulixka, 1958

Poli E'tar N. / Euzko Gogoa, 1958-05

Arranegi / Eusebio Erkiaga / Itxaropena, 1958

Arranegi Etxeberria'tar P. / Euzko Gogoa, 1958-03

Amasei Seme Euskalerriko / Yon Etxaide / Kuliska Sorta, 1958

Amasei seme Euskalerri'ko Zeleta / Euzko Gogoa, 1958-03

Pipo konejutxu arroa - Nini konejutxu argia / Karlos Bernal Araluze / Grafixas Ordorica, 1957

Pipo konejutxu arroa - Nini konejutxu argia I.'tar A. / Euzko Gogoa, 1958-03

Goazen Lourdesa / Lazkaoko Beneditarrak / Donostia, 1958

Goazen Lourdes'a E'tar N / Euzko Gogoa, 1958-03

Goazen Lourdesa / Lazkao'ko beneditarrak / Donostia, 1958

Goazen Lourdes'a Ibinagabeitia'tar Andima / Euzko Gogoa, 1958-03

Sopokel´en antzerkiak / Sofokles / Baiona, 1958

Sopokel'en Antzerkiak Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1958-03

Intza begietan / Klaudio Sagartzazu, "Satarka" / Graficas Valverde, 1957

Intza begietan Zeleta / Euzko Gogoa, 1958-01

Fray Juan esku-legorra / J.L. Martin Descalzo / Itxaropena, 1957

Fr. Juan esku-legorra E. Tolosa / Euzko Gogoa, 1957-07

Leturiaren egunkari ezkutua / Txillardegi / Euskaltzaindia, 1957

Leturiaren egunkari ezkutua Etxaniz'tar Nemesi / Euzko Gogoa, 1957-05

Leturiaren egunkari ezkutua / Txillardegi / Euskaltzaindia, 1957

Leturiaren egunkari ezkutua Ibinagabeitia'tar Andima / Euzko Gogoa, 1957-05

Gure patroi aundia / I.N. Manzisidor /

Gure patroi aundia Ibinagabeitia'tar Andima / Euzko Gogoa, 1957-05

Otoia / I.Ibargutxi / Ediciones Religiosas, 1955

Otoia Kerexeta / Euzko Gogoa, 1957-03

Kristoren antz-bidea / Tomas Kempis / Karmeldarrak, 1956

"Kristo'ren Antz-Bidea" Kerexeta / Euzko Gogoa, 1957-01

Testamentu Berriko Kondaira edo Historia / Lardizabal / Euskaltzaindia, 1957

Testamentu berriko kondaira edo historia Utsa / Euzko Gogoa, 1957-01

Kristoren antz-bidea / Tomas Kempis / Itxaropena, 1954

Kristo'ren antz-bidea E'tar N. / Euzko Gogoa, 1956-11

Pernando Plaentxiatarra (Plaentxia-Eibarretan bildutako ipuisorta) / Jon Etxaide / Itxaropena, 1957

Etxaide'ren Pernando plaentxiatarra Zeleta / Euzko Gogoa, 1956-11

Euskeraren Iraupena eta Euskal Literaturaren Aurrerapena / Jon Garmendia / Julio Urquijo Euskal Mintegia, 1955

Euskeraren iraupena Tauer'tar Norberta'k / Euzko Gogoa, 1956-09

Agustin Gurenaren Aitorkizunak irakurten / San Agustin / Itxaropena, 1956

Augustin Gurenaren Aitorkizunak irakurten U. / Euzko Gogoa, 1956-09

Biotz-begietan / Xabier Lizardi / Itxaropena, 1956

Biotz-begietan olerkiak U. / Euzko Gogoa, 1956-05

Peru Abarka / J. A Moguel, / Itxaropena Argitaldaria, 1956

Peru Abarka U. / Euzko Gogoa, 1956-05

Gure Patroi Aundia, San Iñazioren Bizitza / IM. Manzisidor / Hechos y dichos, 1956

Gure patroi aundia U. / Euzko Gogoa, 1956-05

Kattalinen gogoetak / P. Arradoy / LFAC, 1955

Kattalinen gogoetak Z. / Euzko Gogoa, 1956-01

Joanak-joan / Yon Etxaide / Itxaropena, 1955

Joanak-joan / Euzko Gogoa, 1955-05

Elezarrak / Egile ezberdinak / Itxaropena, 1954

Elezarrak. Arraun eta Amets A. / Euzko Gogoa, 1955-05

Kresala / Txomin Agirre / Itxaropena, 1954

Kresala / Euzko Gogoa, 1955-05

Milla euskal-olerki eder / Aita Onaindia / Itxaropena, 1954

Milla euskal-olerki eder I'tar A / Euzko Gogoa, 1955-01

Bidalien egiñak / Jokin Zaitegi / Itxaropena, 1955

Bidalien egiñak I'tar A / Euzko Gogoa, 1955-01

Arantzazuko amari poz-jarioak / Nemesio Etxaniz / Itxaropena, 1954

Arantzazuko Amari poz-jarioak A. / Euzko Gogoa, 1954-11

Andre Mari gaztediaren eskuetan / Aita Emiliano Karmeldarra / Itxaropena, 1954

Andre Mari gaztediaren eskuetan A. / Euzko Gogoa, 1954-11

Gero / Pedro Axular / Itxaropena, 1954

Gero A. / Euzko Gogoa, 1954-09

Muga, Irri-antzerkia Ekitaldi bitan / Antonio Maria Labaien / Euzko Yakintza, 1954

Muga A. / Euzko Gogoa, 1954-09

Jesus / Juan Baxurko / Arantzazuko Argitaldaria, 1954

Jesus A. / Euzko Gogoa, 1954-09

Iesukristoren bizitza / Ignatius M. Manzisidor / Donostia, 1953

Iesukristoren bizitza Andima'k / Euzko Gogoa, 1954-07

Pasionea / Xabier Iratzeder. / Belok, 1954

Pasionea A. / Euzko Gogoa, 1954-05

Arimaren zuzenbidea / Polikarpo Iraizoz / OMC, 1954

Arimaren zuzenbidea A. / Euzko Gogoa, 1954-05

Jaungoikoaren Legeko Aginduak / J. Gurutz Ibargutxi / Bilbao, 1953

Jaungoikoaren legeko aginduak A. / Euzko Gogoa, 1954-05

Geroko bizitza / J. Ibargutxi / Bilbo, 1954

Geroko bizitza A. / Euzko Gogoa, 1954-05

Literatur-euskara Laphurrtar Klasikoaren Gain Eratua / Aita Villasante-Kortabitarte / Donostia, 1952

Literatur-euskara laphurrtarr klasikoaren gain eratua A. / Euzko Gogoa, 1954-05

Arnault Oihenart. Euskeltzaindiren lanak / Luis Mitxelena / Donostia, 1953

Arnault Oihenart Andima'k / Euzko Gogoa, 1954-03

Platero ta biok / J.R. Jimenez / Florens & Lafon, 1953

Platero ta biok Andima / Euzko Gogoa, 1954-03

Purra-purra! (Irrita par egiñarazteko ipui saila) / Yon Etxaide / Zarautz, 1953

Purra-purra! Aspaldiko / Euzko Gogoa, 1954-03

Izeko aberatsa-Irulearen negarra / Nemesio Etxaniz / Itxaropena, 1952

Izeko aberatsa-Irulearen negarra Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1952-09

Jesus Aurtxoaren lenengo itzaldia / Aita Galdos / Zarautz, 1952

Jesus aurtxoaren lenengo itzaldia Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1952-09

Bizi... / M.M. Arami / Gasteiz, 1952

Bizi Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1952-09

Hamlet. Danemark´eko Erregegaiaren Edestia / William Shakespeare / Ekin, 1952

Hamlet Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1952-09

Olerki berrizte / Emeterio Arrese / Itxaropena, 1952

Olerki berritze Andima / Euzko Gogoa, 1952-07

Andre Mari Euskalerriko mendietan / Aita Emiliano Karmeldarra / Etxenagusia, 1952

Andre Mari Euskalerriko mendietan Ibinagabeitia'tar Andima / Euzko Gogoa, 1952-03

Herri mina / Aita Lertxundiren musika, Iratzederren olerkiak / Belok, 1952

Herri mina Ibinagabeitia'tar Andima / Euzko Gogoa, 1952-03

Noni eta Mani / John Stefan Svensson, / Itxaropena, 1952

Noni eta Mani Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1952-01

Kanta-kantari / Nemesio Etxaniz / Ordorika, 1951

Kanta-kantari Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1952-01

Urte guziko meza-bezperak / Nikolas Ormaetxea, "Orixe" / Garikoitz'tar Laguntzaileak, 1951

"Urte guziko meza-bezperak" Ibalan / Euzko Gogoa, 1951-11

Garoa / Txomin Agirre / Riev aldizkaria, 1912

"Garoa" eleberria Uarrain / Euzko Gogoa, 1951-09

Urte Guziko Meza-Bezperak / Nikolas Ormaetxea, "Orixe" / Garikoitz'tar Laguntzaileak, 1951

Urte guziko meza bezperak Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1951-09

Ama-Semeak Arantzazuko Kondairan / Salbatore Mitxelena / EFA, 1951

Ama-semeak Arantzazuko kondairan Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1951-09

Kantikak / Gabriel Lertxundi / OSB, 1947

Kantikak Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1951-09

Liburu zehatzik ez / /

Auzi-mauziak Elentxu / Euzko Gogoa, 1951-07

Santa Maria Goretti / Aita Sorrarain / EFA, 1950

"Santa Maria Goretti" Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1951-02

Gurutzearen oñetan / Deustuko Aita Pasionistak / Etxenagusia irarkola, 1950

Gurutzearen oñetan Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1951-02

Kartak (idazkiak) nola idatzi euskeraz? / Nemesio Etxaniz / Itxaropena, 1950

Kartak (idazkiak) nola idatzi euskeraz? Ibinagabeitia'tar Andima'k / Euzko Gogoa, 1951-02

Alos Torrea. Elezar Berritua / Yon Etxaide / Itxaropena, 1950

Alos Torrea I'tarrA / Euzko Gogoa, 1950-07

Goldaketan (Atzerri, Euskalerri) / Jokin Zaitegi / Pizkunde, 1946

Zaitegi'ren idaztiei buruz Andima / Euzko Gogoa, 1950-02

Azken kritikak

Kandelikara
Harkaitz Cano

Peru Iparragirre

Zoonomia
Nerea Arrien

Paloma Rodriguez-Miñambres

Itzalen distira
Arrate Egaña

Hasier Rekondo

Ene anaia femeninoa
Marina Tsvetaieva

Amets Iriarte

Zoonomia
Nerea Arrien

Maddi Galdos Areta

Ekaitza eta beste 34 ipuin
Kate Chopin

Paloma Rodriguez-Miñambres

Haragi hosto
Juan Ramon Makuso

Mikel Asurmendi

Azken etxea
Arantxa Urretabizkaia

Amaia Alvarez Uria

Mina hartzeko ere
Juan Luis Zabala

Paloma Rodriguez-Miñambres

Gezurra berdaderoa
Bertol Arrieta

Pako Aristi

Uda betea
Aritz Gorrotxategi

Jose Luis Padron

Basairisa
Louise Gluck

Aitor Francos

Sortaldekoak
Hedoi Etxarte

Mikel Asurmendi

Lagun minak
Jon Benito

Asier Urkiza

Artxiboa

Uztaila 2022

Ekaina 2022

Maiatza 2022

Apirila 2022

Martxoa 2022

Otsaila 2022

Urtarrila 2022

Abendua 2021

Azaroa 2021

Urria 2021

Iraila 2021

Abuztua 2021

Hedabideak